Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) skupia lekarzy wielu specjalizacji, głównie specjalistów chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, mikrobiologów, epidemiologów.

Celem Towarzystwa jest:

  • upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i epidemiologii
  • tworzenie programów dotyczących profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych
  • podnoszenie poziomu naukowego i zawodowego lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów
  • szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie
  • reprezentowanie interesów lekarzy chorób zakaźnych i epidemiologów, będących członkami Towarzystwa
  • współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu działania – krajowymi i zagranicznymi

W skład PTEiLChZ wchodzi 13 Oddziałów Terenowych, w tym Krakowski Oddział PTEiLChZ