Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Charakterystyka spotkań

Regularne, około godzinne, spotkania 1-2 razy w miesiącu z omówieniem problemu klinicznego na przykładzie konkretnego pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych. Indywidualne spotkania w trakcie przygotowywania prac naukowych.

Tematyka spotkań

W trakcie regularnych spotkań koła naukowego omawiane są rozmaite tematy z zakresu chorób zakaźnych po uprzednim kontakcie z pacjentem. Ćwiczone są umiejętności prawidłowego postępowania diagnostycznego i leczniczego dla poszczególnych jednostek chorobowych. Prowadzone są prace badawcze z zakresu chorób tropikalnych, neuroinfekcji, zakażeń HIV/AIDS, hepatologii infekcyjnej, chorób odkleszczowych i innych. Członkowie koła są zapraszani na konferencje i szkolenia prowadzone przez Klinikę Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Dane kontaktowe

Opiekun Koła Naukowego:

Prof. dr hab. med. Jacek Czepiel
jacek.czepiel@uj.edu.pl
telefon 12-400-20-22

Współprowadzący spotkania: dr. n. med. Michał Jędrychowski

michal.jedrychowski@uj.edu.pl
telefon 12-400-20-20

Przewodnicząca Koła Naukowego:

Aleksandra Gądek
a.gadek@student.uj.edu.pl