Kontakt

Klinika Chorób Zakaźnych

ul. Śniadeckich 5
31-531 Kraków
tel. 12 424 73 41
e-mail: zakazna@su.krakow.pl